Aşağıdaki tablo 'Bağışçılar Listesi'dir. Bugüne kadar projemize katkı yapan sayısı 1900'ün üzerinde olan kurum ve kişilerin listesini gösterir. Hangi 'Tuğla'nın içinde olduğu fark etmeksizin (Kişisel tuğla, dönem tuğlası, vs) bağışçının projeye olan toplam katkısını gösterir.